Tag archive for ‘HN.T&T’
By thuylt On Monday, December 28th, 2015
0 Comments

Thành Lương rời HN.T&T chỉ là tin đồn

Sóc nhỏ của HN.T&T vừa phủ nhận những tin đồn về việc có thể ra đi khi khẳng định anh vẫn còn hợp đồng và sẽ không có chuyện anh rời đội bóng này. Cập nhật More...