Tag archive for ‘người tử vong’
By dongla On Saturday, January 14th, 2017
0 Comments

Tiết lộ nguyên nhân 5 người tử nạn dưới hầm nước mắm

Tin xã hỗi: Trước đây nước hấp cá được xử lý và chảy vào hệ thống xả thải. Thời gian gần đây, công ty đang thử nghiệm tận dụng nước hấp cá này để cô đặc, More...