Tag archive for ‘may chu ao’
By thuylt On Wednesday, January 20th, 2016
0 Comments

Máy chủ ảo VPS là gì

Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm More...