Tag archive for ‘gấu nước’
By thuylt On Wednesday, December 30th, 2015
0 Comments

Loài vật ngủ yên trong quan tài thủy tinh chờ hồi sinh

Khi gặp điều kiện khô hạn, gấu nước sẽ tạo ra lớp vỏ thủy tinh bao quanh mình để ngăn các phần cơ thể tan rữa. Lớp vỏ thủy tinh sinh học bao quanh gấu nước. Ảnh: More...