Tag archive for ‘.com’
By thuylt On Thursday, January 21st, 2016
0 Comments

Tên miền .com đang dần bị thay thế

Ngày càng nhiều doanh nghiệp và các thương hiệu lớn quyết định từ bỏ các ten mien thông thường như “.com” và chuyển sang “.chanel”, “.coupon”… Ai More...