Tag archive for ‘Android’
By thuylt On Tuesday, February 2nd, 2016
0 Comments

Gỡ Facebook sẽ tiết kiệm 20% pin trên Android

Xóa Facebook trên các smartphone và tablet chạy Android, thời gian sử dụng pin sẽ được kéo dài thêm 20% và tốc độ của thiết bị sẽ được tăng thêm 15%. Bạn đã có tên More...