Ngày đăng: 22/10/2015

Soi cầu XSMB hôm nay thứ 5 ngày 22-10-2015

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 21/10/2015

89,98,24,42,39,93,46,64,48,84,

36,63,68,86,23,32,38,83,04,40

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 21/10/2015

07,70,25,52,39,93,02,20,08,80

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 21/10/2015

>> Xem ket qua xo so long an trc tiếp

29,92,24,42,69,96,45,54,47,74,

46,64,04,40,59,95,26,62,79,97

Thống kê cặp số lâu chưa về

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 74 ra ngày 21/09/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 30 ngàyCặp số: 39 ra ngày 04/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 17 ngày

Cặp số: 51 ra ngày 06/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 15 ngày

Cặp số: 11 ra ngày 08/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 13 ngày

Cặp số: 80 ra ngày 09/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 22 ra ngày 10/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 35 ra ngày 11/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 36 ra ngày 11/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 31 ra ngày 12/10/2015 Đến ngày 21/10/2015 Vẫn chưa ra là 9 ngày

>>xem ket qua xo  so an giang trc tiếp

>> xem ket qua xo so dong nai trc tiếp