Ngày đăng: 21/10/2015

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là đòi hỏi cấp thiết, bảo đảm cho Quân chủng PK-KQ thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế các cuộc chiến tranh trên thế giới những năm gần đây cho thấy, tiến công hỏa lực đường không đã trở thành một nhân tố giữ vai trò quyết định.

Đối phương có thể sẽ sử dụng vũ khí công nghệ cao tiến công từ xa, phi tiếp xúc cả trên không, trên bộ, trên biển, vũ trụ và trường điện từ…, từ đó, đặt ra những thách thức mới trong quản lý vùng trời quốc gia đối với bộ đội PK-KQ.

Nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề và trước tinh hinh bien dong phức tạp của mình, những năm qua, toàn quân chủng đã tập trung xây dựng Quân chủng PK-KQ theo hướng hiện đại.

Trong đó, tập trung xây dựng hai yếu tố có tính then chốt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại.

Theo đó, đặc biệt coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đây là nhân tố quyết định, điều kiện tiên quyết để tiếp thu khoa học kỹ thuật, làm chủ vũ khí trang bị.

Những năm qua, Quân chủng PK-KQ đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy thực sự vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ lý tưởng cách mạng cao, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ kỹ sư, phi công, nhân viên kỹ thuật sử dụng VKTBKT mới được thực hiện theo đúng quy trình, với hình thức lựa chọn người đi học tập, đào tạo, chuyển loại ở nước ngoài và tổ chức tự học tập, chuyển loại ở trong nước, cử cán bộ đi khảo sát nhà máy, dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy bay của một số nước.

Học tập, huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn tại nước ngoài; tham dự triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế… nhờ đó các hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại được bổ sung trong biên chế của quân chủng đều được khai thác làm chủ, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ hướng biển, đảo.

Về VKTBKT trong biên chế của quân chủng hiện nay, một số loại VKTBKT thuộc thế hệ cũ, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, tính đồng bộ, ổn định của các tham số bảo đảm đáp ứng cho chiến đấu bị ảnh hưởng do chịu sự tác động khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu, nhất là các vùng biển, đảo…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng PK-KQ hiện đại, những năm qua, quân chủng đã tích cực triển khai nhiều dự án nhằm cải tiến, nâng cao tuổi thọ và tính năng của các loại VKTBKT.

Đồng thời, từng bước đầu tư mua sắm các loại VKTBKT mới, hiện đại như tổ hợp ra-đa cảnh giới ELM-2288/ER, đài ra-đa cảnh giới 36D6, ra-đa thụ động Kolchuga; tên lửa SPYDER, S-300PMU1, S-125-2TM; máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2, Casa-295;

Hệ thống quản lý tình báo tự động VQ 98-01, VQ-1M, VQ-2…; phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội nghiên cứu, sản xuất ra-đa RV-D1, VRS-S, VRS-W…

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, sát thực tiễn các tình huống chiến đấu, từng bước đáp ứng yêu cầu chiến tranh công nghệ cao.

Đối với bộ đội không quân, huấn luyện nâng cao trình độ ứng dụng chiến đấu, sử dụng các loại vũ khí, trang bị và tăng cường huấn luyện phương pháp tác chiến; tập trung nâng cao trình độ chỉ huy bay, kỹ thuật lái, dẫn đường, xử lý các tình huống bất trắc cho phi công, coi trọng phi công trẻ, phi công mũi nhọn.

Theo nhận định của bao phap luat xã hội, đối với bộ đội phòng không, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, thực hành chiến đấu cho các cấp.

Tập trung huấn luyện chuyển loại, làm chủ TBKT mới, cải tiến, tổ chức hội thao, hội thi, diễn tập, bắn đạn thật, huấn luyện hiệp đồng tác chiến với các lực lượng cơ động chiến lược của bộ, các quân, binh chủng và các lực lượng; tích cực huấn luyện tác chiến biển, đảo với lực lượng hải quân, cảnh sát biển.

Từng bước định hình, xây dựng, phát triển lực lượng tác chiến điện tử, tác chiến mạng thuộc quân chủng.

Tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống học viện, nhà trường trong quân chủng theo hướng “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tác chiến đối không, bảo vệ bầu trời, biển đảo của Tổ quốc.

Tích cực, chủ động điều chỉnh, bố trí lại lực lượng trên các hướng; tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc kiện toàn tổ chức lực lượng quân chủng trên phạm vi cả nước phù hợp với yêu cầu tác chiến các khu vực phòng thủ.

Xây dựng Quân chủng PK-KQ hiện đại, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ xác định: Tập trung xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

Không ngừng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với toàn bộ mọi hoạt động của quân chủng, xác định rõ đối tượng, đối tác, đối tượng tác chiến của bộ đội PK-KQ.

Tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ để nâng cấp, cải tiến, sửa chữa các loại VKTB hiện có, sản xuất các loại vật tư, trang bị, phụ tùng thay thế… chú trọng tích hợp dây chuyền, năng lực công nghệ của các nhà máy, phát huy sức mạnh của nền công nghiệp Việt Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Thường xuyên nghiên cứu các tintuc, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoàn chỉnh, bổ sung, bố trí hợp lý hệ thống cảnh giới quốc gia trên các hướng để nhanh chóng phát hiện địch ở mọi độ cao.

Xây dựng phương án, quyết tâm chính xác; củng cố, hoàn thiện thế trận PK-KQ gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, phát triển cách đánh của các lực lượng PK-KQ, đặc biệt là trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo phù hợp với chiến tranh hiện đại, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Báo Pháp luật xã hội