Tag archive for ‘ý nghĩa đá thạch anh khói’
By thuylt On Tuesday, April 4th, 2017
0 Comments

Tác dụng và ý nghĩa đá thạch anh khói tự nhiên

Tác dụng và ý nghĩa đá thạch anh khói tự nhiên. Thạch anh ám khói còn được gọi là pha lê tình cờ ám khói hoạc topa ám khói, Công thức Si02. Độ cứng theo thang Mohs. Khối More...