Tag archive for ‘vong ba’
By thuylt On Monday, January 25th, 2016
0 Comments

Đoán vận mệnh con người qua xem tướng vòng ba

Trong xem tướng nếu sở hữu vòng 3 quá lớn, bạn lười và chậm chạp. Vòng 3 lép, theo xem boi thấy rằng bạn gặp khó khăn trong sinh nở. 1. Mông nhỏ Mông nhỏ, hẹp hơn so More...