Tag archive for ‘VNCERT’
By thuylt On Wednesday, January 27th, 2016
0 Comments

VNCERT đã lên không ít kế hoạch nâng cao năng lực phòng bị

Trước thực trạng đáng lo ngại về sự gia tăng của các đợt tấn công mạng, VNCERT đã lên không ít kế hoạch nâng cao năng lực phòng bị trong năm 2016 bằng việc tăng cường More...