Tag archive for ‘tuong tran’
By thuylt On Saturday, May 7th, 2016
0 Comments

Phụ nữ trán rộng là tướng tốt hay xấu?

Những người phụ nữ có trán rộng theo các nhà xem bói cho biết đó là những người phụ nữ có tướng khắc phu, nhưng không hẳn là họ có tướng quả phụ. Tướng quả More...