Tag archive for ‘tuong mui’
By thuylt On Wednesday, June 1st, 2016
0 Comments

Những đặc điểm của tướng mũi may mắn

Thông thường, mũi thẳng được xem là tướng tốt trong các dạng mũi. Tuy nhiên, theo xem bói tùy vào sự kết hợp giữa mũi thẳng với các bộ vị khác trên khuôn mặt mà vận More...