Tag archive for ‘tuong lung’
By thuylt On Wednesday, January 20th, 2016
0 Comments

Mối liên quan giữa tướng lưng với số phận con người

Dân gian có câu “nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt” như thế đủ biết cái dáng người quan trọng đến dường nào. Nhưng dáng lại mang tính tổng thể, do nhiều bộ phận More...