Tag archive for ‘SMS’
By thuylt On Monday, February 15th, 2016
0 Comments

Fibo đã tập trung phát triển SMS và E-mail marketing

Fibo từng có 3 mảng kinh doanh chính là cho thuê máy chủ, tên miền, thiết kế website, dịch vụ tiếp thị qua SMS và tiếp thị qua Email. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp này đã More...