Tag archive for ‘sang tao’
By thuylt On Tuesday, December 15th, 2015
0 Comments

Sáng tạo không phải là một cái gì đó có thể mua được

Sáng tạo không phải là một cái gì đó có thể mua được tại một cửa hàng tạp hóa. Nó là phẩm chất có trong hầu hết chúng ta và không tự nhiên đến mà còn phụ thuộc More...