Tag archive for ‘mai thang 3 thang dau’
By thuylt On Friday, August 7th, 2015
0 Comments

Đề phòng những rủi ro trong 3 tháng đầu mang thai

Mang thai 3 tháng đầu là giai đoạn mà thai nhi phát triển rất mạnh mẽ và cơ thể người mẹ cũng có nhiều thay đổi nhất. Trong giai đoạn này mẹ bầu thường phải rât More...