Tag archive for ‘IPv4’
By thuylt On Monday, January 25th, 2016
0 Comments

808,6 triệu địa chỉ IPv4 đã được đưa vào sử dụng trên toàn cầu

Theo báo cáo “Thực trạng Internet” của Akamai, trong quý 3/2015, có tổng cộng 808,6 triệu địa chỉ IPv4 đã được đưa vào sử dụng trên toàn cầu, tăng 4,8 triệu so với More...