Tag archive for ‘hosting’
By thuylt On Wednesday, March 2nd, 2016
0 Comments

Tên miền là gì ? Định nghĩa về tên miền

Tên miền là gì? Tên miền là một chuỗi các ký tự trong bảng chữ cái Alphabet được sắp xếp giống như tên riêng và có hoặc không có ý nghĩa. Tên miền được sử dụng More...