Tag archive for ‘heroin’
By thuylt On Thursday, July 16th, 2015
0 Comments

Mẹ chỉ đạo cả nhà buôn bán heroin để kiếm sống

Mẹ chỉ đạo cả nhà buôn bán heroin để kiếm sống. Cả nhà gồm hai vợ chồng và hai đứa con đều cùng tham gia buôn bán ma túy và đều bị bắt phải ra hầu tòa. Ngày More...