Tag archive for ‘FBI’
By thuylt On Monday, February 15th, 2016
0 Comments

Danh sách nhân viên của Cục điều tra liên bangvà Bộ An ninh nội địa đã bị phát tán lên mạng

Ngày 8/2, Bộ An ninh nội địa và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang điều tra thông tin danh sách nhân viên của Cục điều tra liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa đã bị phát More...