Tag archive for ‘dat binh nuoc dung cach’
By thuylt On Tuesday, March 22nd, 2016
0 Comments

Đặt bình nước đúng tránh phạm ngũ hành tương khắc

Xét về mặt phong thủy, do mang thuộc tính Thủy đặc trưng, nếu như vị trí đặt bình uống nước phù hợp, cũng có thể vượng tài vận cho gia đình. Bình uống nước khiến More...