Tag archive for ‘chạy án’
By thuylt On Wednesday, November 11th, 2015
0 Comments

“Nổ” là công an để lừa tiền chạy án

Biết chị H. có con trai đang bị công an điều tra, Thái Thành Luân đến gặp chị mạo nhận mình là công an, có thể “chạy án” cho con trai chị H. và lấy của chị More...