Tag archive for ‘chặn cuộc gọi Mobifone’
By thuylt On Friday, September 18th, 2015
0 Comments

Lợi ích của dịch vụ chặn cuộc gọi Mobifone (Call Barring)

Đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi Mobifone (Call Barring) giúp khách hàng của Mobifone có thể lựa chọn không nhận cuộc gọi đến từ một hay nhiều thuê bao (cố định hoặc More...