Tag archive for ‘bảo vệ Tổ quốc’
By thuylt On Wednesday, October 21st, 2015
0 Comments

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là đòi hỏi cấp thiết, bảo đảm cho Quân chủng PK-KQ thực sự xứng đáng là lực lượng More...