Tag archive for ‘ban uong tra’
By thuylt On Thursday, April 28th, 2016
0 Comments

Phong thủy cho bàn uống trà phòng khách

Phong thủy hình thế cổ đại rất coi trọng mối tương quan giữa “chủ” và “khách” trong 1 chỉnh thể không gian chung. Áp dụng quan điểm này vào việc bài More...