Tag archive for ‘Amy Graham’
By thuylt On Wednesday, February 3rd, 2016
0 Comments

Nữ hạm trưởng chỉ huy tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa

Nữ hạm trưởng chỉ huy chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ gần quần đảo Hoàng Sa từng đảm đương nhiều vị trí quan trọng trong hải quân và đạt được nhiều thành More...