Ngày đăng: 23/10/2015

Soi cầu XSMB hôm nay thứ 6 ngày 23-10-2015

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 23/10/2015

25,52,12,21,38,83,28,82,15,51,26,62,59,95,02,20,16,61,35,53

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 23/10/2015

35,53,25,52,46,64

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 23/10/2015

16,61,36,63,26,62,06,60,69,96,19,91,15,51,29,92,09,90,39,93

>> Xem ket qua xo so long an trc tiếp

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên
Cặp số: 74 ra ngày 21/09/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 31 ngàyCặp số: 39 ra ngày 04/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 18 ngày

Cặp số: 51 ra ngày 06/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 11 ra ngày 08/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 35 ra ngày 11/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 31 ra ngày 12/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 90 ra ngày 12/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 02 ra ngày 13/10/2015 Đến ngày 22/10/2015 Vẫn chưa ra là 9 ngày

>>xem ket qua xo  so an giang trc tiếp

>> xem ket qua xo so dong nai trc tiếp