Ngày đăng: 21/10/2015

Soi cầu xổ số miền bắc thứ 4 ngày 21-10-2015

Cầu Lotto đẹp nhất xoso wap ngày 21/10/2015

89,98 24,42 39,93 46,64 48,84 23,32 36,63 68,86 38,83 04,40

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 21/10/2015

07,70 25,52 39,93 02,20 08,80

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 21/10/2015

29,92 24,42 69,9645,54 47,74 46,64 04,40 59,95 26,62 79,97

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

>> Xem ket qua xo so long an trc tiếp

Cặp số: 74 ra ngày 21/09/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 29 ngàyCặp số: 39 ra ngày 04/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 51 ra ngày 06/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 11 ra ngày 08/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 80 ra ngày 09/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 11 ngày

Cặp số: 03 ra ngày 10/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 22 ra ngày 10/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 44 ra ngày 10/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 61 ra ngày 10/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 10 ngày

Cặp số: 35 ra ngày 11/10/2015 Đến ngày 20/10/2015 Vẫn chưa ra là 9 ngày

>>xem ket qua xo  so an giang trc tiếp

>> xem ket qua xo so dong nai trc tiếp