Ngày đăng: 23/11/2015

Soi cầu miền bắc thứ 2 ngày 23-11-2015

Cầu Lotto đẹp nhất ngày 23/11/2015

24,42,48,84,26,62,28,82,46,64,68,86,38,83,47,74,67,76,89,98

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 23/11/2015

47,74

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 23/11/2015

89,98,69,96,59,95,39,93,28,82,38,83,99,25,52,26,62,36,63

Xem kết quả xsmn hôm nay

Trong đó có 52 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)

Cầu xuất hiện tại 39 cặp số khác nhau, trong đó có 27 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.

Cặp số có nhiều cầu nhất là 28,82: 8 cầu (8 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 28 hoặc 82)

Thống kê cầu lặp:

28,82 8 cầu
48,84 8 cầu
58,85 5 cầu
68,86 5 cầu
23,32 4 cầu
29,92 4 cầu
38,83 4 cầu
39,93 4 cầu
67,76 4 cầu
18,81 3 cầu
27,72 3 cầu
34,43 3 cầu
36,63 3 cầu
37,73 3 cầu
46,64 3 cầu
49,94 3 cầu
59,95 3 cầu
78,87 3 cầu
12,21 2 cầu
24,42 2 cầu
35,53 2 cầu
47,74 2 cầu
26,62 2 cầu
88 2 cầu
89,98 2 cầu
79,97 2 cầu
99 2 cầu
04,40 1 cầu
16,61 1 cầu
33 1 cầu
14,41 1 cầu
44 1 cầu
45,54 1 cầu
15,51 1 cầu
25,52 1 cầu
66 1 cầu
69,96 1 cầu
77 1 cầu
19,91 1 cầu

Xem ket qua xo so trực tiếp

Xem dự đoán ket qua xo so kien giang chính xác