Published On: Mon, Sep 7th, 2015

Giờ Vàng Chốt Số Miền Bắc Của Các Cao Thủ Hôm Nay

>>> Một số tin tuc trong ngay khác đáng chú ý

BTL 5 NGAY (Sửa: 19:45:27 hôm qua)

Lô: 38, 83 BTL 83 ĐB: 45, 54, 38, 83, 56, 65, 28, 82, 36, 63, 67, 76, 68, 86, 78, 87, 89, 98, 34, 43
❁◕ ‿ ◕❁ (Chốt: 18:27:47 hôm qua)
Lô: BTL 00
Http://xo so.botay.in (Chốt: 18:27:53 hôm qua)
Lô: 00
ღ๖ۣۜChốt๖ۣۜLà๖ۣۜNổღ (Sửa: 19:48:47 hôm qua)
Lô: 15, 53, 71 BTL 15 ĐB: 15, 38, 53, 71, 79, 88 BTĐ 15
Lão Hạc (Chốt: 18:28:19 hôm qua)
Lô: BTL 44
Vuduytan (Chốt: 18:29:47 hôm qua)
Lô: 44, 66, 99 BTL 99
Su 35 (Chốt: 18:29:49 hôm qua)
Lô: 11
RỒNG CON 12345 (Sửa: 18:30:34 hôm qua)
Lô: 69 đầu 6
Giết Chủ LÔ (Chốt: 18:32:02 hôm qua)
Lô: 02, 93, 26
hoangsonha (Chốt: 18:33:21 hôm qua)
Lô: 06 đầu 1 đuôi 4 BTL 14
nguyễn thái dương (Chốt: 18:35:28 hôm qua)
Lô: 88 đầu 8 đuôi 8 BTL 88 ĐB: 88 đầu 8 đuôi 8 BTĐ 88
btl (Sửa: 19:29:01 hôm qua)
Lô: 80, 12, 21 BTL 80
Nguyễn Đình Trung (Chốt: 18:37:39 hôm qua)
Lô: BTL 38 ĐB: BTĐ 38
up sot (Sửa: 09:33:24 hôm nay)
Lô: 05, 11, 13, 17, 45, 59, 60, 73, 78, 89 BTL 73 ĐB: 09, 39, 49, 59, 89 BTĐ 89
Mr.RuXuRy (Chốt: 18:40:48 hôm qua)
Lô: 00
Nangngoan9296@gmail.com (Chốt: 18:42:50 hôm qua)
Lô: 04, 40 đầu 9
sieu lo de (Sửa: 19:01:43 hôm qua)
Lô: đầu 9, 6 đuôi 9, 6 BTL 44 ĐB: 74, 22, 24, 26 đầu 6, 9 đuôi 9, 6 BTĐ 46
Kẹo (Sửa: 00:34:26 hôm nay)
Lô: 06 BTL 06
HTTP://SOICAUTHUDO.WAP.SH CẦU LÔ (Chốt: 19:13:16 hôm qua)
Lô: 12
Vi văn Vu (Chốt: 19:18:16 hôm qua)
Lô: 58
tambang84 (Chốt: 19:24:23 hôm qua)
Lô: 38, 83 đầu 9 đuôi 9 BTL 99 ĐB: 93, 39 đầu 9 đuôi 9 BTĐ 39
Sodeomay (Chốt: 19:30:20 hôm qua)
Lô: 08, 80, 97, 79, 90, 43, 34, 47 đầu 9 đuôi 7 BTL 97 ĐB: 47, 74, 84, 48, 72, 27, 17, 71, 97, 79, 98, 89, 88 đầu 8 đuôi 8 BTĐ 88
khanh linh (Chốt: 19:35:55 hôm qua)
Lô: 48, 88, 13, 07 BTL 13 ĐB: 46 BTĐ 46
Quý tử nhà nghèo (Chốt: 19:55:31 hôm qua)
Lô: 08, 80, 67, 76, 48, 84 BTL 67
TO SU CO BAC{meo hoang62} (Sửa: 00:02:57 hôm nay)
Lô: 73, 18, 88 BTL 73
Club Bắc Ninh (Chốt: 20:02:38 hôm qua)
Lô: 22, 05 ĐB: 18, 81, 14, 41, 55, 77, 99
Huyencon (Sửa: 20:27:45 hôm qua)
Lô: 58, 85, 87
LÚA NẾP (Sửa: 22:27:55 hôm qua)
Lô: 88, 12, 85, 58 BTL 88 ĐB: 11, 33, 55, 77, 99 BTĐ 55
Ha Đưc (Chốt: 20:35:35 hôm qua)
Lô: 44, 98, 93 đầu 9 đuôi 3 BTL 44 ĐB: 15, 36, 88, 98, 68, 86 đầu 1, 3, 8 đuôi 6, 8 BTĐ 15
lo to lo (Chốt: 20:35:51 hôm qua)
Lô: 43, 80, 08 BTL 80
danchoide (Chốt: 20:36:40 hôm qua)
Lô: 48, 94 BTL 48 ĐB: 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đầu 0 đuôi 6 BTĐ 06
CHUYÊN MUA CHÓ BẮT TRỘM (Chốt: 20:49:31 hôm qua)
Lô: 93, 94 BTL 93
stone Bio (Sửa: 21:04:11 hôm qua)
Lô: 33, 44, 82, 94, 32, 87 BTL 87
vu huy (Chốt: 20:50:03 hôm qua)
Lô: 98, 87
Hoàng Cương ! (Chốt: 21:09:25 hôm qua)
Lô: 91, 92 ĐB: 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57
nguyenducloc (Chốt: 21:23:54 hôm qua)
Lô: 33 ĐB: 03
HÒA HẢI DƯƠNG (Sửa: 22:21:39 hôm qua)
Lô: 66, 14, 88 BTL 61 ĐB: đầu 7
PHAO THU (Chốt: 21:50:15 hôm qua)
Lô: 14, 22, 32, 41, 44, 61, 88 BTL 32
thanhcong (Chốt: 21:58:46 hôm qua)
Lô: 01 ĐB: 02
Hoàng Kelly (Sửa: 00:30:40 hôm nay)
Lô: 23, 97, 61, 15, 68 BTL 23
Tên Đầy Đủ (Chốt: 22:25:45 hôm qua)
Lô: 44, 63 BTL 63 ĐB: 40 BTĐ 40
Khong toan tinh (Chốt: 22:34:12 hôm qua)
Lô: 05, 34
giúp ae xa bờ (Chốt: 22:40:17 hôm qua)
Lô: 84, 71, 49 BTL 71
Dân chơi 89 (Chốt: 22:48:55 hôm qua)
Lô: 22, 88, 99, 02, 23, 87 đầu 8 đuôi 2 BTL 88 ĐB: 31 đầu 1, 3 đuôi 4, 6 BTĐ 36
jessical (Chốt: 23:03:09 hôm qua)
Lô: 04, 40 BTL 44 ĐB: 19, 44
lặng thầm (Sửa: 23:39:26 hôm qua)
Lô: 12, 21 BTL 21
vũ như cẩn (Sửa: 00:07:55 hôm nay)
Lô: 94 BTL 94 ĐB: 34, 54, 94, 28, 98 BTĐ 98
loctai (Chốt: 23:50:26 hôm qua)
Lô: 21, 36, 56 BTL 56 ĐB: 00 BTĐ 00
lo van de (Chốt: 23:50:55 hôm qua)
Lô: 93, 23 đuôi 3 BTL 93 ĐB: 24, 54 đuôi 4 BTĐ 24
MIU VO CHU (Chốt: 00:12:00 hôm nay)
Lô: 73, 06, 88 BTL 88
Doquanganh (Chốt: 00:21:16 hôm nay)
Lô: 88, 44, 22 đầu 9 BTL 99
@_@ ga__pro (Chốt: 00:27:20 hôm nay)
Lô: 15, 51 BTL 15
nano (Chốt: 01:31:23 hôm nay)
Lô: 22, 32, 26
doquang (Chốt: 01:38:16 hôm nay)
ĐB: 99 đầu 9 đuôi 9 BTĐ 99
đỗ thế châu (Sửa: 02:35:27 hôm nay)
Lô: 39, 93, 18 đầu 9 đuôi 3, 5, 7 ĐB: đầu 4
peo123 (Chốt: 02:46:43 hôm nay)
Lô: 95, 50, 92 BTL 95
Mai Trung (Sửa: 06:20:31 hôm nay)
Lô: 88 BTL 88 ĐB: 74 BTĐ 74
Ana (Chốt: 03:46:36 hôm nay)
Lô: 04, 40 BTL 04 ĐB: 15, 57 BTĐ 15
Thao Thức (Chốt: 05:19:30 hôm nay)
Lô: 50, 52, 54, 45, 47, 40 đầu 5 đuôi 0 ĐB: đầu 5, 2 đuôi 0, 2
http://xsmbmienbac.wap.mu (Chốt: 06:26:54 hôm nay)
Lô: BTL 11
LAM SAO TRA NO (Chốt: 06:35:26 hôm nay)
ĐB: BTĐ 12
Nguyễn chiến thắng (Chốt: 07:14:46 hôm nay)
Lô: 97 BTL 97 ĐB: 74, 47, 79, 97 đầu 7 đuôi 7 BTĐ 47
Lão Hạc (Chốt: 07:17:32 hôm nay)
ĐB: đầu 1 đuôi 3 BTĐ 32
Nguyễn trọng hiếu (Chốt: 07:39:09 hôm nay)
Lô: 25, 52, 27, 72, 57, 75 đầu 2, 5, 7 đuôi 2, 5, 7 ĐB: 25, 52, 27, 72, 57, 75 đầu 2, 5, 7 đuôi 2, 5, 7
VOTONG (Chốt: 07:51:47 hôm nay)
Lô: BTL 04
hien xoa ……het (Chốt: 08:03:48 hôm nay)
Lô: 29, 97, 87 BTL 29 ĐB: 97 BTĐ 97
libike (Sửa: 08:50:38 hôm nay)
Lô: đầu 0 đuôi 6 BTL 00 ĐB: 75 đầu 4 đuôi 6 BTĐ 82
Thuyền lớn ra khơi 0978077569 (Chốt: 08:55:17 hôm nay)
Lô: 90, 85, 25, 52, 98, 92, 62 BTL 25 ĐB: đầu 2 đuôi 5 BTĐ 25
Nhatdonhiden (Sửa: 09:49:29 hôm nay)
Lô: 38 BTL 38 ĐB: 75
huynh tran (Chốt: 09:28:06 hôm nay)
Lô: 56 BTL 56
xe0mhy (Chốt: 09:30:13 hôm nay)
Lô: 21, 17, 79 BTL 17
G77 (Chốt: 09:53:37 hôm nay)
Lô: 11, 17, 67, 91, 98 BTL 98
bui tinh (Chốt: 10:00:00 hôm nay)
Lô: BTL 44
rongdo (Chốt: 10:02:04 hôm nay)
Lô: 67, 76, 79 BTL 79
Rua va tho (Chốt: 10:11:25 hôm nay)
Lô: 22, 40, 44, 61, 93, 88 BTL 88 ĐB: 40, 50, 44 BTĐ 44

>>> Đón xem ty so bong da mỗi ngày